Kurser

STOPkonflikten.nu

Dorthe Lynderup * Riddergade 12. 1. th. * 4700 Næstved * Mobil: 51174875 * dl@stopkonflikten.nu

Elementer i et kursusforløb

 

 

 • Grundlæggende teori om kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering.
 • Individuelle målbare øvelser i kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering.
 • Øvelser i mindre grupper, som relaterer til teorien.
 • Procedurer for samarbejde og konflikthåndtering.
 • Relevante cases fra virksomheden/foreningen m.fl.
 • Gennemgang af udleveret kompendium.
 • Løbende samtale i plenum om udfordringerne.
 • Bevistgørelse af løsningsmodeller.

 

Jeg oplever altid en meget hurtig tillidsfuldt deltagergruppe. Hvilket gør undervisningen nærværende, konkret og meningsfuld. Vi taler om konflikterne åbent, med respekt for de involverede parter, således at vi kan tage fat om sagens kerne hurtigst muligt. Gøre konflikten tydelig og klar for derefter at finde en løsningsmodel.

Kurser afviklet for:

 • Servicemedarbejdere
 • Pædagoger
 • Frivillige i foreninger.
 • Aftenskoler LOF/AOF.
 • Lærer
 • Skoleelever.
 • Forældre til skoleelever.
 • Ungdomsmedarbejdere.
 • Klubmedarbejdere.
 • m.fl.

Nabostridigheder:

Hvor går grænsen mellem din og min matrikel?

Retfærdighedssansen er et vigtigt behov og det er ofte udfordret ved nabostridigheder og så opstår vrede.

For at blive vreden kvit, kan en mægling mellem parterne gøre livet nemmere for alle.

Kursets formål

 

•Lær at blive forstået af andre og forstå de andre, når en konflikt opstår.

•Få viden og værktøj om kommunikation og konflikthåndtering.

•Blive bevidst om at der ALTID er et valg til at løse konflikten. Tage ansvar for konflikten.

•Opnå forståelse for kommunikationsformens betydning i konflikter eller uenigheder.

•Opleve konflikter som en god mulighed for udvikling, være åben og nysgerrig på den anden parts sandhed.

•Blive bedre til at holde sig til konflikten/sagen i dialogen.

•Kursister slutter med en mappe med personlige noter om egen adfærd og personlige løsningsmodeller i konflikter, samt et kompendium.

•Øvelser til at forbedrer personlige kommunikations og konfliktmønstre.

•Hvordan kursisterne ønsker at arbejde målrettet med den nye viden.

•Konkrete mål for succes for den enkelte. (Smartøf-modellen).

Modul / Øvelser

Underemne

1. Anerkendelse / 6 stk.

Isbjergsmodellen.

 

Anerkende sig selv og andre.

 

Stemmeføring og kropssprog.

 

Opnå større selvtillid og selvværd.

2. Kommunikation / 7 stk.

Gennemgang af grundbehov.

 

De 3 kommunikationsdomæner.

 

De 3 konfliktreaktioner.

3. Samarbejde / 5 stk.

Positive og negative følelser.

 

Samarbejdsmodeller i konflikter.

 

Socialkapital og adfærdsbiologi.

4. Konflikthåndtering / 5 stk.

Konflikttrappen.

 

Fakta, følelse og behov metoden.

 

Værktøjer til at ændre adfærd i konflikt.

 

Modeller til at nå sit mål.

 

Spørgeteknikker.

For at kursisten skal få mest udbytte af kurset, arbejdes der med målrettede og målbare øvelser under hele forløbet.

Evaluering fra kursist:

Jeg synes, det var givtigt og lærerigt at få sat ord på mange af de ting, som jeg i forvejen gør i Klubben, men også på mit arbejde som lærer.

Det er dejligt at få nogle konkrete redskaber til at løse konflikter/ løsne op for konflikter, som ellers kunne have en tendens til at gå i hårdknude. Eksempelvis har jeg haft stor effekt af at sætte mig ved siden af elever/unge mennesker, når der skulle snakkes om evt. ømtålelige emner, hvorefter de selv har vendt fronten mod mig, når de har følt sig sikre nok.

Dorthe har på et lynkursus formået at give en forståelse for kropssprog, toneføring, aflæsning af ”ordvalg” og generel medmenneskelig forståelse, som folk med alle faglige baggrunde vil kunne forholde sig til.

I det kurset var over en meget kort periode, blev det desværre ikke til så mange øvelser på egen krop. Men de, som nåede at blive afprøvet, gav stof til eftertanke og selvevaluering, som senere kan bruges konstruktivt i jobbet med andre mennesker.

Stine Vang, Næstved ungdomsskole.

Lær at få overblik og løs de svære situationer i hverdagen på en simpel måde

 

Her får du mulighed for at øve dig i og forstå samt at håndtere uenigheder mellem kollegaer, forældre, medarbejdere i virksomheden med flere. Vi øver os i at blive gode til at løse små og store hverdagskonflikter. Det foregår bl.a. med simple praktiske øvelse og skriftlige simple øvelser, hvor du bliver bevist om hvordan du handler, føler og tænker i svære situationer. Imellem undervisningsdagene kan du øve hjemme eller på arbejdet og opleve, at forholdet til dine nærmeste, kollegaer med flere bliver bedre på meget kort tid.

 

Målgruppe: Alle som ønsker at håndtere hverdagskonflikter bedre og opnå større overskud. Blive bevidst om hvordan personlig kommunikation kan benyttes med stor fordel i løsning af konflikter.

 

Keep it simpel!

Bag ethvert problem gemmer sig en bristet drøm.

(Vi ønsker det godt, det lykkes bare ikke altid).

Kilde: Peter Lang

Indholdsfortegnelse i kompendium

(Udleveres på kurserne)

 

Anerkendelse

Stemme: tonen og volumen. Kropssprog.

Ibjergsmodellen

Hierarki, flokmentalitet og flertalsmisforståelse.

Maslows behovspyramide

CMM-teorien

Anerkendelse af sig selv og andre

Kommunikation

Menneskets 4 grundbehov: Tryghed, anerkendelse, kontrol og retfærdighed

Kommunikationsmodel i mæglinger

De 3 kommunikations -domæner

De 3 konflikt-chokreaktioner

Forandringskurven

Samarbejde

Sandheden

Skyggeeffekten

Rollemønstre i konflikter

Pygmalion (Rosenthal-effekten) og placeboeffekten

Interaktion mellem tanker, følelser, krop og adfærd

Samarbejdsmetoder og procedurer.

Konstruktiv konfliktløsning

Konflikttrappen

Konfliktdynamikken

Konflikthåndteringsmetoder

Konfliktmægling. Fakta-følelse-behov

Den norske metode

SMARTØF-modellen

 

Plancher. 1: Grundværdier.2: Grundbehov/grundfølelser

Kursets moduler og indhold - kort fortalt