Forside

STOPkonflikten.nu

Dorthe Lynderup * Riddergade 12. 1. th. * 4700 Næstved * Mobil: 51174875 * dl@stopkonflikten.nu

STOPkonflikten.nu er en konsulentvirksomhed, der sætter fokus på det gode liv for den enkelte og i fællesskabet.

STOPkonflikten.nu startede jeg af idealistiske grunde. Formålet er at fremme en hverdag og et arbejdsliv med færre konflikter og større glæde.

 

Anstændighed og etiske værdier er væsentlige i mit arbejde. For at opnå et godt resultat er fortrolighed, tillid og tavshedspligt et naturligt grundlag for samarbejdet.

Konstruktiv konfliktløsning

kræver at vi kan anerkende os selv og hinanden, kommunikere hensigtmessigt og derved opnå et velfungerende samarbejde.

Vejen til bedre trivsel

For at optimere bundlinjen økonomisk og socialt, på arbejdspladsen, i familien eller andre steder med konflikter, kræver det et miljø med fokus på tilfredshed, forståelse, lydhørhed og tillid. Hvor dette er proceduren, kan konflikterne tages og kan udmunde i forståelse for beslutningerne. Forståelsen giver mening og derved kan der arbejdes for fælles mål.

 

Metoden for at opnå dette, følger en simpel kædereaktion, som er nævnt i rækkefølge herunder:

•Anerkendelse: Alle parter har behov for at føle sig anerkend både på selvværdet og selvtilliden.

•Kommunikation: Det er vigtigt at være bevidst om hvilke kommunikationsformer der vælges, for at opnå forståelse og derved mening for alle parter.

•Samarbejde: Relationer bygger på flokmentalitet og derfor er hierarkiet af beslutningstagere og arbejdsopgaver nødvendigt for at få klarhed. Ved en åben, nysgerrig og undersøgende tilgang til samarbejdet mindskes konflikterne.

•Færre konflikter: Når de 4 grundbehov opfyldes (Se nedenfor: Grundbehov og de tilhørende følelser), dannes der færre konflikter i alle situationer. Derved kan alle parter koncentrere sig om hver deres arbejdsopgave og det der er vigtigt for familien eller organisationen.

Ønsker I at øge samarbejdet, trivselen og finde nye løsninger?

 

Kontakt Stopkonflikten.nu i dag og book et uforpligtende møde.

Ring på telefon 51174875 eller send en mail på dl@stopkonflikten.nu og få et opkald og/eller et besøg.

 

Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Hvis vi skal ændre adfærd, er det nemmere at lære når teori og praksis hænger sammen. Derfor undervises der med praktiske øvelser samt målrettede og målbare modeller.

 

Visdom & viden giver forståelse og derved mening. Kun der vil vi ændre adfærd. Vi skal kunne se en fordel ved ændringen.

Formål med bedre konflikthåndtering

  • Arbejdsro.
  • Bedre trivsel.
  • Mindre stress.
  • Godt samarbejde.
  • Medansvar for egen situation.
  • Tid til overordnet ledelse.
  • m.m.

Tanker

Interaktionen mellem tanker, handling, følelser og krop er en grundsten til at forstå egne behov.

 

Med den rette fokus på målet om et liv med mere glæde og færre konflikter, kan der opnås store forandringer på kort tid.

 

De ændrede positive tanker på situationen giver sig udslag i ændret adfærd og dette reagerer omgivelserne hurtigt på.

 

Det er tilfredsstillende at kunne tage ansvar for sine handlinger og gøre en forskel.

 

Hvis der også skabes rum, hvor andre parter hjælpes, så opnås større lykkefølelse og mening med den ændrede adfærd. Dette gør ændringsprocessen lettere og betydningsfuld.

Grundbehov og de tilhørende følelser

 

Tryghed, anerkendelse, retfærdighed og kontrol over sit liv er grundelementer i konceptet STOPkonflikten.nu. Hvis disse grundværdier ikke opfyldes, kan der opstå situationer, som kan være vanskelige at håndtere. Konflikter og ubehagelige følelser opstår, så som:

 

frygt, skam, vrede sorg og nervøsitet.

Følelser vi oplever i hverdagen, men reagerer vi hensigtsmæssigt på disse naturlige følelser? Vi kan lære at forstå dem, handle hensigtsmæssigt på dem og få det bedre med os selv og vores relationer.

 

For at kunne se konfliktens kerne, skal vi ofte gennem et lag af fortvivlede følelser. Det gælder om at fjerne de forstyrende lag og finde hovedbehovet bag uoverensstemmelsen. Først der kan vi se klart og ændre adfærd.

Konstruktiv konfliktløsningsmodel

 

Fakta: Find det konkrete i konflikten.

Følelser: Find ud af hvad det gør ved dig.

Behov: Find dit behov og gå efter en løsning.

Sandheden

Alle har en sandhed, om situationen. Når den andens sandhed høreres OG forstås, kan parterne opnå aftaler og nye mål for samarbejdet.

 

Opnå større arbejdsglæde

Viden og forståelse kan resultere i tilgivelse og dermed opløses den negative bundne energi i tankerne og vi kan arbejde videre med fokus og glæde på de opgaver, som ligger til os.

Ved at få redskaberne til at kommunikere formålstjenligt, kan der indarbejdes nye vaner, der kan opløfte alle parter til en bedre og nemmere hverdag.Dette resulterer i øget overskud både menneskeligt og økonomisk.

 

Kulturændring

 

For at øge socialkapitalen og dermed øge glæden, er det vigtigt, at der er en følelse af lighed som menneske mellem parterne.

Der kan dannes en kultur hvor parterne er beviste om egne kommunikationsmønstre og adfærd, for derigennem at tage ansvar og udvikle sig personligt og fagligt.

 

Viden giver forståelse af egne reaktioner og hvordan disse påvirker omgivelserne i en negativ og positiv retning.

 

For at danne og opretholde den nye kultur er det vigtigt for alle parter:

 

•At få anerkendelse og opretholde de 4 grundbehov.

 

•At processen og målet er kendt og forstået.

 

•At forventningerne er realistiske og afstemte.

 

•At feedback og vejledning gives jævnligt og konstruktivt.