Mægling/Rådgivning

STOPkonflikten.nu

Dorthe Lynderup * Riddergade 12. 1. th. * 4700 Næstved * Mobil: 51174875 * dl@stopkonflikten.nu

Horisonten kan være langt væk, når konflikter opstår. Vi har et valg, til at tage handling på vores liv og få gjort noget ved vores situation. Mægling og rådgivning kan klarlægge din horisont. Det kræver blot, at vi ønsker det og er klar til at hører hvad den anden part siger. Det er også vigtigt at vi er klar til at se på vores egen adfærd og additude.

Mægleren er mødeleder og tager ikke stilling till hvad der er rigtigt og forkert .

 

Der sørges bla. for at:

 • der skabes tryghed i mødet.
 • der stilles opklarende spørgsmål.
 • finde og holde fokus på konfliktens kerne.
 • det er parternes behov, der fokuseres på.
 • der bliver en dialog mellem parterne.
 • fakta i konflikten bliver afstemt mellem parterne.
 • taletiden fordeles retfærdigt.
 • der arbejdes på en løsning af konflikten. Gerne via en aftale.

Hvad er mægling?

 

En mæglers opgave er at guide parterne gennem en samtale, hvor parterne får tid og rum til at få sagt hvad de hver især mener er vigtigt. Få mulighed for at blive forstået og forstå modparten, samt lave en fremadrettet aftale.

 

I vil blive hjulpet til at:

 • Få klarhed over konflikten.
 • Lytte til hinanden.
 • Forstå hinanden.
 • Finde motivationen til at ændre tanker og adfærd.
 • Finde løsningsforslag på konflikten.

   

   

  Uanset hvilke konflikt vi er i, kan det være godt med en samtale med en uvildig/neutral person, som kan være behjælpelig med at stille åbne, nysgerrige og undersøgende spørgsmål, så DU/I selv finder løsningen på konflikten. Du er din egen bedste guide, når du bliver stillet de rigtige spørgsmål. Det er jo dig, som kender hele dig og ikke mægleren eller den anden part.

   

  Det er vigtigt at det erJERES behov, som kommer i fokus og derfor kommer mægleren ikke med råd og vejledning. Kun opklarende spørgsmål for at tydeliggøre jeres behov, mål og løsning.

Find ud af hvad du vil opnå og ikke hvad du vil undgå.

Det kan altid betale sig, at få en aftale om tilbagebetaling, i steden for at gå rettens vej.

En mægling kan få aftalen i hus for de uenige parter.

En mægling tager ofte mellem 1 og 2 timer.

For hvem og hvor, kan mægling være givende?

 • Virksomheder med tilgodehavende.
 • Samarbejdsvanskeligheder i virksomheder.
 • Skilsmissefamilier.
 • Familier med børn.
 • Søskendeforhold.
 • Nabostridigheder.
 • Familiekonflikter.
 • Parforhold.
 • Familier med misbrug.
 • m.fl.

Spørgsmål i en mægling kunne være:

Hvad skete der?

Hvad tænkte du?

Hvad følte du?

Hvad tænkte du bagefter?

Hvem var berørt/påvirket?

Hvad har du behov for nu?

Hvad er rådgivning/mentoring?

For at kunne rådgive eller være mentor i konflikthåndtering, er det af den yderste vigtighed, at mentoreren selv har arbejdet med konflikter, afprøvet teorier på sig selv og i relation til andre. Først derigennem kan der vejledes og gives råd.

 

Der arbejdes målrettet på en løsning af konflikten. Først er det vigtigt at kursisten bliver klar over hvad den "sande" konflikt" består af. Dernæst bliver behovene afdækket og proceduren for at håndtere konflikten klarlægges i samråd mellem rådgiveren og kursisten.

 

 

Formål og hvad trænes du til

 • Finde og opnå dine mål.
 • At lave en plan, med delmål og mål.
 • At motivere dig selv.
 • At finde dine egne svar og løsninger.
 • At tage medansvar for din situation.
 • At finde dine indre og ydre ressourcer.
 • At se nye muligheder.
 • At tænke, føle og handle på nye måder.

 

 

Tavshedsplikt

Der er altid tavshedsplikt i en rådgivning og en mægling. Det betyder at de parter, som er tilstede under samtalen, ikke må referere til andet, end hvad man selv siger under mødet. Dvs. intet må tages med ud af lokalet end ens egne ord og hvad parterne er enige om, der må refereres til. Dette sidste punkt er ofte den indgået aftale.

Når du har prøvet ALT, så prøv noget nyt.

Hvordan er din udsigt til fremtiden? Har du et overblik og en målrettet stradegi, så du kan håndtere konflikterne hensigtsmessigt?

Hvilke rolle påtager du dig oftest i konflikter? Offeret, frelseren eller tyranen?Skal der laves om på det?